Mission och bistånd

Matt 28:18-20. Vår vision och vårt uppdrag som församling är och har varit ända sedan starten att missionera både här hemma och ut över världen.

Församlingens grundare och tidigare pastorspar, Sven och Anna-Lena Alm var missionärer som kom till Sverige från Taiwan där de hade varit verksamma i 15 - 20 år. Många församlingsmedlemmar har under årens lopp åkt ut till olika delar av världen för att missionera och hjälpa till i missionsarbete.  Tidigare har församlingen understött missionärer och arbeten i Tjeckien, Polen, Albanien och Montenegro.

Vi understöder för närvarande församlingar och missionärer bl.a. i Albanien och Israel samt sänder ut team till olika platser för kortare tid. Vi arbetar med att stötta Livets Ords missionsarbete, som koncentrerar sig på Indien, Ryssland, Centralasien och Mellanöstern. Vi stödjer även barnhem och utsatta människor i Sydamerika.

Gör en insats för behövande runt omkring vår jord! Varje bidrag, stort eller smått är välkommet. Din gåva gör skillnad! Vi har knutit många personliga kontakter internationellt och därigenom kan vi se till att de ekonomiska medlen förmedlas på ett effektivt sätt.
Missions- och biståndsfonden: PlusGiro 14 82 38-9

>> Läs mer om vad som händer i vårt missions- och biståndsarbete

Skriv ut