Älska sanningen

Älska sanningen mer än det som är verkligt runt omkring dig.

Älska sanningen mer än det som är verkligt runt omkring dig.

 

Det mest krävande och kämpiga men otroligt underbara i en kristen människas liv kan vara att kämpa för sanningen. Vi betraktar ofta bibeln som Guds ord och att den är sann, men det är en sida att betrakta något på av stånd den andra sidan är att göra det i realtid.

Läste i världen idag om pastor Yun från Kina hur han blev fängslad och torterad för att han var pastor i en församling, hur dom sprutade frätande syra under hans naglasanningen.

Yun älskade sanningen han visste att Jesus inte skojade eller gav ett förslag utan han befallde honom att lämna fängelset.

Att älska någon eller något är lika med att över låta sig, man måste ha rätt bild av vad det är att älska. Det är att ge sig till utan att begära något tillbaka vi blandar ofta ihop lusta med kärlek och att älska.

Det är den relationen och överlåtelsen vi ska ha till Guds ord ”sanningen” .

Finns en mängd exempel i bibeln om människor som hade det ex: Noa han fick ett tillsynes omöjligt uppdrag från Gud men i hebre brevet står det att i helig fruktan för det Gud sagt byggde han Arken.

Att stå fast i det Gud sagt och låta sanningen, tiden och den Heligeande arbeta för oss oavsett om vi ser resultatet eller inte. Vi styr in våra liv efter hans ord och talar i enlighet med det han talar så kommer ordet att ha framgång då kommer vi att få se en förvandlad stad, komun, land.

Men om vi börjar ändra på det Gud säger efter omständigheterna så kan vi inte räkna med att se löftet gå i fullbordan.

Men om vi sår ordet så kan vi vara förvissade om att desto längre tiden går desto närmare fullbordan kommer vi.

Så tiden är för oss, guds ord verkar genom tiden vi ska inte få panik bara för att vi tycker att det tar tid det är bara vårat västerländska tänkande som vill ta över .

 

Så var rikligt välsignad tro på Gud och tro på löftet han givit dig .

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook