Ungdomar på frammarsch på Refill...


Ungdomskonferensen "Refill" arrangerades på Svedjeholmskyrkan den 5-8 januari (trettonhelgen) 2012. Huvudtalare på konferensen var Mattias Nordström, ungdomspastor på Livets Ord i Uppsala. Mattias talade bland annat om hur vi kristna är kallade att förändras till att bli mer lika Jesus och ge vidare av Guds kärlek till alla människor och nå ut med evangeliet. På det sista kvällsmötet förenades det till bön för sina kompisar som ännu inte fått möta Gud. Konferensen innehåll även flera konserter, bl.a. med E-team från Skorped.


Foto från inledningsmötet av ungdomskonferensen Refill. Lovsången leddes av ett stort band med församlingens ungdomar.

Ett kort videoklipp från ett av kvällarna på ungdomskonferensen Refill:


Filmen spelas upp automatiskt om du har Windows Media Player installerad. Annars kan du ladda ner Media Player här.


Ungdomspastor Andreas Westman talade på inledningsmötet om att förbli och stå fast i tron och relationen med Gud.

Församlingens egna ungdomar var mycket engagerade i arbetet med konferensen vilket visade sig i ett mycket proffsigt arrangemang med modern och fräsch lovsångsmusik, ljud, och ljusteknik m.m. Sammanfattningsvis var helgen mycket lyckad och glädjande var att det även var många nya mötesbesökare i kyrkan vid de olika mötestillfällena.


Mattias Nordström predikar


Lördagskvällens möte avslutades med att ungdomarna ett lite annorlunda förbönstillfälle då de som ville fick skriva namnen på sina ofrälsta kompisar på lappar framme vid estraden. Därefter förenades alla i bön för dessa personer, för att de skall få möta och lära känna Gud under 2012.

Skriv ut E-post

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook