Bli missionsparter med oss!

Vi har glädjen att via vår församlings internationella kontakter kunna ge ekonomiska medel för mission i många länder. Vi vill verka för att evangeliet får spridas och ge välsignelse till så många människor som möjligt! Behoven är enorma, men det vi tillsammans bidrar med kan med Guds hjälp bli till något stort.Under år 2011 satsade församlingen ungefär 370 000 kronor i olika missionsprojekt. För att kunna fortsätta och utveckla arbetet behövs en stabil bas och kontinuitet.

Genom att bli en missionspartner kan du på ett mycket konkret sätt bli en del av detta. Genom din månatliga gåva kan arbetet förtsätta att växa och ge skörd runt omkring vår jord!


Så här blir du missionspartner:

Som missionpartner ger du varje månad en gåva till vårt missionsabete, och blir på så sätt en del i detta arbete. Vi är mycket tacksamma, får ett kontinuerligt månatligt stöd; 100 kr, 200 kr, 300 kr...eller ett valfritt belopp.

Anmäl dig via epost till

Vi kontaktar dig och ger dig mer praktisk information.
Glöm inte att ange din adress och telefonnummer, samt din månatliga gåva.

Din månatliga gåva betalar du via bankgiro eller plusgiro:
Plusgiro: 491 84 82-3 Bankgiro: 357-1841
Märk betalningen "Missionspartner"

TACK FÖR DIN INSATS! VAR VÄLSIGNAD!


Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook