Projekt: Elektricitet till bibelskola i Tanzania

Genom kontakter med missionärerna Gottfrid och Ulla Stenroos från Åland som arbetar med ett omfattande missions- och biståndsprojekt i Tanzania kommer en insamling att göras till förmån för en bibelskola. Målet, väldigt konkret, är att kunna hjälpa till att dra in elektricitet till bibelskolleområdet i Dongobesh, Tanzania. Under flera gudstjänster i Svedjeholmskyrkan i höst kommer möjligheten ges att bidra till detta genom att ge en ekonomisk gåva.

Bibelskoleelever i Tanzania
Bibelskoleelever i Dongobesh, Tanzania, en av bibelskolans byggnader i bakgrunden.Din gåva gör skillnad! Det är självklart även möjligt att ge en gåva via bankgiro; 357-1841 märk betalningen med "Gottfrid & Ulla Stenroos - bibelskola Tanzania"

Läs mer på Msaada Afrikas ("Hjälp Afrika") hemsida; http://afrika.ax/Bible_Collage.html

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook