En missionshälsning från Ukraina

Här följer en hälsning från Mats-Jan & Caisa Söderberg som arbetar som församlingsledare i Ukraina. Vi understödjer dem regelbundet som en del i vårt missionsarbete.

Hej vänner!

Happy Holidays, lycklig semester, är det uttryck som verkar ha ersatt det traditionella Merry Christmas and Happy New Year här i Florida, USA, där vi firar jul med vår familj och Caisas äldre brors familj. Även om Florida tillhör det som traditionellt kallas bibelbältet ser man hur i desperationen att sälja sina upplevelser (Disney och Universal Studios framför allt) tar bort det kristna budskapet att en Frälsare har fötts och att det finns hopp om evigt liv i Honom. Man vill uppenbarligen inte stöta sig med någon möjlig målgrupp som kan komma att köpa deras produkter.


Mats-Jan och Anna-Caisa Söderberg med familj

Även om USA är ett mycket tydligare kristet land än Sverige så ser man hur sekulariseringen slår igenom och kristendomen pressas tillbaka ut ur det offentliga rummet mer och mer. Konsumismen är den nya religionen som även fostrat kristna att livet är bättre och lyckan större ju mer man konsumerar. Ibland kan jag uppleva en enorm desperation att försöka köpa sig ett lyckligt och harmoniskt liv men det är dömt att misslyckas. Sann glädje och frid i hjärtat finner en människa enbart i tron på Jesus Kristus.

När jag under semestern begrundar detta runt omkring mig upplever jag hur elden att missionera och nå ut i världen med evangeliet, påverka och influera världen att tro på Jesus Kristus bara ökar i mitt inre.

Behovet av mission har kanske aldrig större och utmaningen att ta evangeliet, trots att nya medier öppnar oanade möjligheter att predika evangeliet om Jesus Kristus, har nog aldrig varit så stor som den är nu. Den fria världen, Europa och Nordamerika, som varit evangeliets bärare under stora delar av kristendomens historia verkar sjunka sakta men säkert ned i mörker, ett mörker som kommer att innebära oerhörda utmaningar för kommande generationer. Samtidigt reser sig kyrkan i öst, i Kina, Vietnam och givetvis i det forna östblocket där vi är verksamma idag.

Även i Ukraina känner man ju av hur västvärldens kyliga sekulärhumanism försöker infiltrera via politiken det kulturellt historiskt kristna Ukraina. Vi upplever att denna andra våg av mission, sett ur vår synvinkel som Livets Ords missionärer, upplevs som viktigare och viktigare. Vikten av att etablera kristet liv och en kristen värdegrund bland kristna är oerhört stor i landet idag. En kultur som formats under 70 år av kommunism, där korruption var en del av systemet, försöker smyga sig in i de kristna leden också.

Då blir vikten av akademisk bildning, styrning av tankeströmmar bland kristna ledare oerhört viktig så att de kan se profetiskt vad deras handlingar idag innebär för morgondagen. Vi upplever att vårt uppdrag här blir mer och mer åt det hållet att etablera kristet liv och kristna värderingar i församlingen. Det är viktigt att våga gå lite djupare och röra vid kulturella synder, värderingar som är i motsatts mot gängse kultur och hjälpa speciellt kristna ledare att få upp ögonen för vissa centrala kulturella synder som faktiskt, om dom inte upptäcks och avslöjas, kan förstöra åratal av arbete med att föra ut evangeliet. Så vårt uppdrag ser helt annorlunda ut idag jämfört med de första åren på 90-talet då det var mer evangelisation, kampanjer och startande av församlingar som låg på Herrens hjärta. Nu måste det arbetet etableras och stadgas genom att adressera specifika behov. Andlig krigföring är viktigare än någonsin, det verkar som om fienden inte kan stoppa församlingen så börjar han infiltrera och söndra inifrån istället. Då behöver den profetiska rösten vara klar och ljuset skina klart för att avslöja fiendens attacker. Det är lite så jag upplever vårt uppdrag här just nu.

Vi är väldigt tacksamma för alla edra förböner och det stöd som många visat under de gångna åren då vi varit ute på missionsfältet och visar framgent. Utan era böner och ert stöd skulle det vara omöjligt för oss att göra det vi gör, så tusen tack till dig kära medarbetare för evangeliets spridande.

Under de senaste månaderna har det varit rejält turbulent i arbetet i Ukraina, jag skriver mer om det efter nyår, och som ett resultat av det har vår lön från samfundet uteblivit i snart 2 månader. Detta gör att jag efter att ha funderat och bett över det under en tid, beslutat att fråga dig om du skulle vilja be över att stå med oss ekonomiskt då vi faktiskt står utan lön just nu och det ser inte ut som situationen skulle ändrats då det är stora förändringar överlag i samfundet.

Herren är god och har alltid försett i alla tider och stunder, men Han gör det genom olika människor som Han leder och talar till. Vill du fråga Honom om vad Han säger till dig om detta?

Om du har frågor eller ett ord på vägen till oss så mejla oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du kan även sms:a +46732706291 eller +380668801937!

Missionshälsningar

Mats-Jan och Caisa Söderberg

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook