• Aktuellt
  • Vittnesbörd om förvandlade liv genom kristen missbruksvård

Vittnesbörd om förvandlade liv genom kristen missbruksvård

Söndagen den 27 januari besökte pastor Hans Augustsson från församlingen Josua i Gamleby Svedjeholmskyrkan och predikade på gudstjänsten. Församlingen Josua bedriver en lång rad verksamheter på det sociala området, såsom äldreboende, grundskola och inte minst missbruksvård. Genom Guds nåd finns idag många före detta missbrukare som kan vittna om hur de kunde börja ett nytt liv utan droger efter behandling på Josua rehab. Med sig på sin resa till Ö-vik hade Hans Augustsson tre personer som fått hjälp till ett förvandlat och meningsfullt genom detta arbete, och de gav även sina vittnesbörd om detta under gudstjänsten.

Mötesledare för gudstjänsten var Roland Nordin och lovsången leddes av ett ungdomsteam med Emanuel Olsson som lovsångsledare; med ett mycket härligt och upplyftande "sound".

Lovsång och tillbedjan under ledning av ungdomsteamet
Lovsång och tillbedjan under ledning av ungdomsteamet

Svedjeholmskyrkans pastor Thomas Nordberg hälsade Hans Augustsson och teamet välkomna till gudstjänsten. Hans Augustsson predikade om hur viktig och nödvändig omvändelse är, och hur de på ett framgångrikt sätt praktiserar detta i behandlingen av personer med missbruksproblem. Han vittnade om hur de sett genombrottet kommit vid den punkt då personerna gett upp i sin egen kraft och kapitulerat - då har Gud kunnat börja verka. Vi ska inte heller vara rädda att tala om synd och behovet att vända om från det som håller oss tillbaka. Jesus kom ju just för detta, att befria oss från synden!

Hans Augustsson predikar om omvändelse
Hans Augustsson predikar om omvändelse

Det gavs sedan tre fantastiskt uppmuntrande vittnesbörd från tre personer som genomgått behandling på Josua rehab. Conny var först ut och berättade om hur han började festa och använda lättare droger under gymnasietiden. Det var även då han lämnade sin tro på Gud. Han kom sedan till folkhögskola och han försökte hålla sitt missbruk under ytan. Detta fungerade bara ett tag tills han drabbades av panikångest. Han bad då till Gud men fortsatte tyvärr ändå med drogerna vilket ledde till fler ångestattacker. Han sjönk allt djupare ned i drogmissbruket, tills han fick komma på behandling på Josua Rehab. Där fick han hjälp att ta itu med sitt missbruk och han fick även möta Gud igen till en total förvandling. Idag studerar han på bibelskola och är helt drogfri!Pierre vittnade om hur han levt som narkoman under en stor del av sitt liv. Det hela började redan då han tretton år gammal började sniffa. Han berättade om hur han bestämt sig för att aldrig låta någon annan bestämma över hans liv och vad han skulle göra. År 2007 flyttade han till Gamleby och kom då i kontakt med församlingsmedlemmar från Josua. det var många som bad för honom, men han fortsatte leva som narkoman, och hade som vana att stjäla mat och annat som han ansåg sig behöva i butikerna i Gamleby. Till sist bestämde han sig att han ändå skulle ta in på Josua rehab. För första gången på mycket lång tid insåg han att det var dags att ge upp, göra det han blev tillsagd och genomgå den radikala behandlingen på Josua. Nu följde en otrolig förändring; han slutade helt med droger. Han kände också att han behövde göra upp med sitt gamla liv och be om förlåtelse för alla stälder. Han gick helt sonika till affärerna och sökte upp butikscheferna och bad dem om förlåtelse!

Sist ut var Daniel som talade om hur han som tidigare troende åter fick upp leva Gud och bönens kraft i och med vistelsen på Josua rehab. Han hade levt ett liv som först till ytan såg ut att vara bra, men inom sig upplevde han hur ångesten växte. Då han var deprimerad började han dricka mer och mer alkohol. Det gick så långt att han planerade för att ta självmord. Hans familj började mer och mer att oroa sig för honom och till slut ordnade det sig så att han fick genomgå behandling på Josua. Detta blev vändpunkten för honom. Idag är han fri i från ångesten, har ett arbete och upplever en frihet han aldrig haft förut!

>> Lyssna till predikan och vittnesbörden här!

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook