• Videoklipp
  • Video: Vittnesbörd från New Wine-konferensen i Svedjeholmskyrkan

Video: Vittnesbörd från New Wine-konferensen i Svedjeholmskyrkan

Några vittnesbörd från konferensen, från fredagens kvällsmöte den 9 augusti i Svedjeholmskyrkan med runt 500 mötesdeltagare inklusive barnmötet som hölls i tältet intill.

Konferensen arrangerades av New Wine Sverige tillsammans med EFS Gullänget, Pingstkyrkan Överhörnäs, Elimkyrkan Ö-vik, Frälsningsarmén Ö-vik, Svedjeholmskyrkan och Missionskyrkan Långviksmon.

Referat från konferenshelgen:

Under parollen ”Gud regerar” arrangerade sex kyrkor den 8-11 augusti en gemensam konferens tillsammans med det kristna nätverket New Wine. De arrangerande lokala församlingarna var EFS Gullänget, Elimkyrkan, Frälsningsarmén Ö-vik, Missionskyrkan Långviksmon, Pingstkyrkan Överhörnäs och Svedjeholmskyrkan. Platsen för konferensen var Svedjeholmskyrkan. New Wine förenar ledare och församlingar från de flesta kristna samfunden i Sverige, och verkar för kyrklig förnyelse. Bland talarna fanns Hans Wolfbrandt, kyrkoherde från Svenska kyrkan i Lyskil, pingstpastorn John Derneborg från Vänersborg och Tim Humphrey, kyrkoherde i den anglikanska St. Barnabas Church i London.

Konferensen bestod av bibelstudier, seminarier, kvällsmöten och en avslutande gemensam söndagsgudsjänst. För att kunna ta emot alla mötesbesökare hade Svedjeholmskyrkans kyrklokal fått anpassats med fler sittplatser och ett tält rests för att husera den parallella barnkonferensen. Även en ungdomskonferens arrangerades vid Prästänget. Vid det mest besökta mötet samlades totalt över 500 personer för att tillsammans prisa Gud. Lovsångsledare var Charlotte Nordin, Olow Sjöblom och Alfred Nygren. Fokus i undervisningen var andens nådegåvor och helande, och många vittnade om att de upplevt Guds beröring vid förbönstillfällena.

 

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook