• Aktuellt
  • "Unga Vuxna" - för dig mellan 19 och 35 år

"Unga Vuxna" - för dig mellan 19 och 35 år


För dig mellan 19 och 35 år inbjuder vi till "Unga Vuxna" - en plats för dig att växa vidare i din tro. Vi ger utrymme för gemenskap och uppbyggelse.

Till en början kommer det att arrangeras "Unga Vuxna"-möten cirka en gång per månad. Vi tror att detta är en viktig satsning och fyller behov som ofta finns då man kommer ut i vuxenlivet! Tron på Jesus håller!

Mer information finner du på Facebooksidan för Unga Vuxna i Svedjeholmskyrkan:
www.facebook.com/ungavuxnasvedjeholmskyrkan

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook