Välbesökt Israelgudstjänst

Ulf Cahn, Förenade Israelinsamlingen
Ulf Cahn, generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen

Vid söndagens välbesökta gudstjänst i Svedjeholmskyrkan den 29 september 2013 stod landet Israel i fokus. Gudstjänsttemat handlade om vikten av att välsigna Israel och varför vi som kristna behöver stå upp för landets rätt att existera.

Gudstjänsten inleddes med lovsång och bön. Församlingens ungdomar, med Debora Ingaman som lovsångsledare satte en härlig prägel med frimodig tillbedjan och sång inför Gud, med lovsånger på både svenska, engelska och dagen till ära hebreiska (!). Debora vittnade om hur hon själv fått förmånen att vistas i Israel under tre månader och vad detta fick innebära för henne. Hon uppmanade alla att ta chansen att resa till Israel och bli välsignade men även vara en välsignelse för landet. Pastor Thomas Nordberg talade sedan om varför vi kristna skall välsigna Israel. Han visade bland annat på att vi kristna har en tacksamhetsskuld till judarna. Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 4 att ”frälsningen kommer från judarna”. Bibeln innehåller många löften om välsignelse över den som välsignar Israel.

Sedan välkomnades Ulf Cahn, generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen, upp som talare. Ulf har en judisk bakgrund med en far som lämnade Tyskland och flyttade till Skåne innan andra världskrigets grymheter bröt ut och en mor som överlevde Nazitysklands förintelseläger. Ulf gav fascinerande historisk tillbakablick över landet Israels tillkomst, och hur det judiska arvet och tron på Abraham, Isak och Jakobs Gud förts vidare från generation till generation. Han gav även en intressant skildring av hur sången ”Hatikvah”, idag Israels nationalsång, burit visionen om landet för judarna. Gudstjänstbesökarna fick ta del av en autentisk ljudupptagning från slutet av andra världskriget då ”Hatikvah” sjöngs under den första judiska gudstjänsten för befriade judar från nazisternas läger. Han pekade även på den demokratiska tanken som varit bärande under nationens födelse, vilket idag visar sig i att Israel är en demokrati mitt ibland länder vars statsstyrelse är långt ifrån folkvald. Kunskapen i västvärlden om Israel och landets historia är idag mycket låg, vilket tar sig många uttryck i t.ex. mediearapporteringen. Här har vi som kristna, menade Ulf Cahn, ett stort ansvar i att vara pålästa och stå för fakta och inte dras med de antisionistiska strömningarna som ofta förekommer.

Förenade Israelinsamlingen, som Ulf arbetar för, är en svensk gren av Keren Hayesod, en internationell fond som verkar för att stödja invandring och integration i det israeliska samhället. I slutet av gudstjänsten samlades en gåva in till Israelinsamlingens arbete med integration för nyanlända somaliska judar i Israel.

>> Lyssna till gudstjänsten

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook