Nytt missionsarbete i Pakistan

 

Detta är den fasta jag vill ha:
Lossa orättfärdiga bojor
lös okets band
släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok,
ja, dela ditt bröd åt den hungrige
skaffa de fattiga och hemlösa en boning.

Kläd den nakne var du än ser honom
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.

Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden
och ditt helande visa sig med hast.

Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet följa i dina spår.

Då skall Herren svara när du åkallar honom
När du ropar, skall han säga: se här är jag!   Jesaja 58:6-9


Ett nytt missionsarbete  har startats upp i församlingen under hösten 2013.  Gud har lett oss i kontakt med en kristen kvinna en större stad i det folkrika landet Pakistan. Pakistan har över 180 miljoner innevånare. I Pakistan är 97% av befolkningen muslimer. resterande 3% är buddister hinduer kristna m.fl. Enligt lag är det religionsfrihet i landet men i praktiken är det mycket svårt för den som inte är muslim. Kristna förföljs kontinuerligt. Rättsväsendet vänder ryggen till.

Benazir* kommer från en släkt som varit kristna i många generationer. Hennes föräldrar har alltid samlat sina barn till daglig bön, bibelläsning och lovsång. Benazir och hennes 4 yngre syskon har fått en stadig kristen grund att stå på. Det är också under dom dagliga andaktsstunderna i hemmet som Guds kallelse kommit till Benazir. En kallelse att hjälpa och lyfta dom kristna och då speciellt änkor och faderlösa. Hela familjen stöttar och hjälper henne i det här arbetet.Benazir tillsammans med hela sin familj. 

Kristna i Pakistan är ofta mycket fattiga. Har man inte råd att betala skolavgift och skoluniform får man inte gå i skola. Det finns speciella skolor för de fattiga - men där får man inte gå om man är kristen. 

Benazir vill lära dom kristna kvinnorna och barnen att läsa och skriva. Hon vill också lära kvinnorna ett yrke så de kan försörja sig.

 

Benazirs mamma är sömmerska, så hon satsar på att med mammas hjälp lära kvinnorna att sy.

På söndagarna samlar hon barnen till söndagsskola.


Barnen får ett mål mat i samband med söndagsskolan

Benazirs vision är att framöver kunna starta ett barnhem och även ett tryggt boende för änkor och faderlösa. 

En änka utan utbildning och som ofta har flera barn att försörja har det mycket svårt. Kvinnor som tvingas arbeta ute på fälten eller t,ex i en tegelfabrik blir ofta överfallna och utsatta för de muslimska männens våld.

I Pakistan är det inte ovanligt att kristna hem bränns ner. Det hände också Benazir och hennes familj. För ca 1 1/2 år sedan när de kom hem en dag hade någon satt eld på deras hem. De förlorade allt de ägde. Det var ett hårt slag, men familjen har lärt sig att förtrösta på Gud och dom ropade till Herren om hjälp. Det var under den här tiden som Benazir startade sitt arbete bland kvinnorna. Hon kunde köpa några symaskiner och så samlade hon kvinnorna i sitt utbrända hem och där startade sy-kursen. 

Det var en svår tid, men Gud har varit trofast och i dag arbetar Benazir med 130 barn och 75 kvinnor, av dom 45 änkor.

På vår julfest i kyrkan tog vi upp ett offer för att Benazir skulle kunna ordna en julfest för alla kvinnorna och barnen. Tack alla ni kära vänner som var med och gav. Det blev ett rejält offer och det blev till en oerhört stor glädje. Alla änkorna fick kläder och mat. Alla dom andra kvinnorna och barnen fick julklappar av olika slag. Glädjen var stor! Barnen uppträdde med olika program och sång.

Via Biståndscentret kunde vi också sända pengar till en musikanläggning. Den är till stor glädje och välsignelse.  Vi kommer också i fortsättningen att sända pengar från Biståndscentret varje månad för att stödja arbetet.

Benazirs hälsa är inte så stark. På grund av att maten inte är så näringsrik. Hon behöver kalcium för sin benstomme. I Pakistan är det svårt att få tag i bra mjölk. Mjölken man köper är till hälften utblandad med vatten. Det är också dyrt att köpa färska grönsaker så kosten blir ofta näringsfattig. Benazir har fått köpa en ko och en kalv för att få dricka riktig mjölk. Kon Rosa är till stor välsignelse för familjen och även för en änka med 7 barn. Hon får komma varje dag och hämta hälften av mjölken. Hon får också spillningen som hon torkar i solen och eldar med.

Eftersom familjen bor i ett ganska tättbebyggt område får dom inte hålla stora djur där. Det har fungerat en tid men nu behöver dom en annan plats att ha kossan Rosa och kalven Joy på.

Benazir har blivit erbjuden att köpa en tomt av sin farbror. Tomten ligger i ett område där det är tillåtet att ha stora djur.

Söndagen den 16 februari kommer vi att ta upp ett andrahandsoffer på förmiddagens gudstjänst för att hjälpa till att finansiera tomt köpet. Det kommer även att bli flera tillfällen framöver då vi tar upp andrahandsoffer för det här ändamålet. Det behövs också byggas upp ett enkelt hus med vatten och el på tomten.

Våra syskon i Pakistan behöver våra förböner. De är ständigt utsatta för faror. Trots det ger dom allt för att tjäna sin Herre och Mästare och sina syskon i Herren. 

Gud välsigne dig!

Pakistan i våra hjärtan!

/Gun Abrams

 

* Med tanke på de svåra omständigheterna för de kristna i Pakistan har vi inte inte använt oss av kvinnans verkliga namn.

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook