Pastorn: Ulf & Birgitta Ekmans konvertering till Katolska kyrkan

Hur förhåller sig Svedjeholmskyrkan till Ulf och Birgitta Ekmans konvertering till den Katolska tron och hur fortsätter vårt samarbete med Livets Ord?

Jag vill med några rader förklara var Svedjeholmskyrkan står i detta. Vill börja med att uttrycka vår stora tacksamhet och kärlek till Ulf och Birgitta för deras tjänst i Guds rike som betytt så mycket för oss och för många andra i Sverige och utöver världen.

När de nu beslutat sig för att lämna över sitt livsverk till nästa generation och mer än så, ge upp den plattform och det nätverk de verkat från under 30 år, är det en mycket stor händelse. Att de dessutom tar steget och lämnar den protestantiska tron för att upptas i den Katolska kyrkan är en ännu större händelse. Ett stort och radikalt steg att gå från en av de unga karismatiska kyrkorna som Livets Ord är till en av de äldsta kristna kyrkorna. Visserligen med samma trosbekännelser och samsyn i många frågor men ändå med stora skillnader i tradition och kyrkosyn. Ulf och Birgitta har varit tydliga med att detta är deras personliga väg och kallelse inte Livets Ords och Trosrörelsens. 

Redan för några veckor sedan fick jag olika bibelord gällande att en förändring var i antågande och vikten av att släppa taget och inte hålla tillbaka något som var på väg i annan riktning. När så nyheten kom var jag redo att välsigna dem i det de upplevde Herren kallade dem till och släppa taget.

En ny tid börjar här! Vår relation av nära samarbete med Ulf och Birgitta förändras nu i och med detta. Vår relation fortsätter utifrån vänskap och i respekt för de gåvor som de är till Kristi kropp. Vi har i församlingen valt att välsigna dem och vi tror att Herren har även detta i sin hand.

Själva fortsätter vi att vandra på den väg Herren har visat oss. Svedjeholmskyrkan/Trons Sköld fortsätter att vara en Evangelisk Karismatisk Kyrka med en öppen ekumenisk hållning till allt Guds folk.

Vi fortsätter vårt samarbete med församlingen Livets Ord och dess nya pastor Joakim Lundqvist. Vi fortsätter att samarbeta med Livets Ords missionsarbete i olika länder. Denna vecka deltar jag i Livets Ords Internationella kongress i Efesus med 450 delegater från ett 30-tal länder. Allt detta fortsätter enligt den urspungliga visionen men nu utan Ulf Ekman som lämnar alla sina uppdrag då han valt att bli upptagen i den Katolska kyrkan. Vi fortsätter det arbete som Ulf och Birgitta Ekman har påbörjat och önskar dem Guds rika välsignelse i deras fortsatta gärning!

Thomas NordbergEtt kapitel av vår historia är nu avslutat och ett nytt börjar i och med detta.

I allt detta behöver vi alla mycket Guds nåd och kärlek i den helige Ande! Vi tror att en dag skall Jesus förbön för sin kyrka i Johannes evangelium kapitel 17 fullbordas.


Bästa hälsningar med fokus på uppdraget!

Pastor Thomas Nordberg

Svedjeholmskyrkan

 

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook