Sven Alm hemma hos Herren

Till minne av pastor Sven Alm, grundaren av församlingen Trons Sköld / Svedjeholmskyrkan.

Den 11 november på kvällen somnade missionären och pastorn Sven Alm in och befordrades till den himmelska härligheten. Sven blev 82 år gammal. Överlåtelse till den himmelska kallelsen var drivkraften för honom i arbetet som missionär och församlingsbyggare.

Kallelsen tog honom till Taiwan där han arbetade under ca 20 år, först ensam och sedan med sin fru Anna-Lena och familjen. Efter hemkomsten till Sverige i slutet av 70-talet fortsatte församlingsarbetet, först inom Helgelseförbundet och senare genom församlingen Trons Sköld som startade 1985 i Örnsköldsvik.

Pastor Sven Alm hemma hos Herren. Fotokälla: Petrus Isaksson.

Vi tackar Gud för vår broder och det rika arv av tro han lämnade efter sig.

Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro. Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Hebr. 13:7-8

Våra tankar och böner går till Svens fru Anna-Lena och dotter Elisabet med familj.

Vila i frid!

Minnesgåva
För dig som vill ge en minnesgåva finns möjligheten att göra det till Kinamissionen via Svedjeholmskyrkans Missions- och Biståndsfond.

Plusgiro 14 82 38 - 9 (Märk inbetalningen "Minnesgåva Sven Alm")

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook