På besök i Turkmenistan

Turkmenistan är ett fantastiskt land som ligger i mitten av Centralasien. Ett land omgiven av öken men rikt på naturresurser som gas och olja. Ett land med en centralstyrd ledning där friheten för folket stegvis förbättras. Det var en stor förmån att komma till detta land som första gäster från Sverige för att möta Livets Ords församlingar och våra troende vänner i landet.

 


Rad längst fram: Per Johansson, Thomas Nordberg, Pastorsparet och Hasse Svensson

För ca. tio år sedan mötte vi Jabar och hans familj på Bibelskolan i Dusjanbe i Tazjikistan. Jabar och hans fru hade blivit frälsta några år tidigare och kom för att gå på bibelskolan och förbereda sig för pastorstjänst i sitt hemland Turkmenistan. Under åren har vi träffats på olika konferenser och senast träffades vi i Efesus på Livets ords Internationella kongress. Efter den träffen upplevde jag att vi skulle åka och besöka dem och uppmuntra dem i deras arbete. Efter en hel del arbete och bön så lyckades vi få visum och tillstånd av den religiösa kommitén att besöka landet och predika vid fyra tillfällen samt ledarsamlingar i den sedan sju år tillbaka registrerade församlingen i staden Turkmenabat. Förväntan var stor och folk hade samlats från olika delar av landet för att vara med. Även representanter från den religiösa kommitén var med på samtliga möten.Guds Ande verkade starkt och betjänade sitt folk på ett underbart sätt. Människor tog emot Jesus som sin frälsare och ett flertal blev döpta i den helige Ande. Flera fick profetiska tilltal och blev upplivade i sina tjänster. Det var härligt att se hur församlingen arbetade målmedvetet och betjänade även varje vecka människor som behövde mat och kläder. Vi är så tacksamma över denna möjlighet att dela evangeliet och se det Gud gör i land efter land. Det finns en stor skörd som väntar. Bibeln talar om att en stor skara av folk från alla folk, stammar och tungomål skall en dag stå inför tronen i himmelen. Låt oss fortsätta arbeta och uppmuntra varandra att gå ut med evangeliet. Det fungerar och bär frukt.Vi är övertygade att Herren har öppnat dörren till en stor skörd i Turkmenistan!

Thomas Nordberg, Örnsköldsvik

Se även video: Hälsningar från Turkmenistan

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook