Krönika: "Kristen tro vs. Humanism"

Thomas NordbergFrågan om ideologi kan ibland komma i skymundan då vi pratar om öppenhet och acceptans.

Alla frågor och ställningstagande vi ställs inför måste vägas mot något. Vad har vi för grund för våra beslut och vad grundar vi dem på. Under en lång tid har den humanistiska tanken lyfts upp i vårt samhälle och präglat våra utbildningar och vårt sätt att tänka.

Vi har lärt oss att allt är relativt, man kan inte säkert veta något mer än det som vi vet just nu. Påståenden som vi långsamt har accepterat som sanningar. Men är allt verkligen relativt? Finns det ingen sanning som står fast och vi kan lita på? Vi vet att det under historien funnits ett behov av att stärka den enskilda individens röst och frihet vilken ofta blivit undantryckt i maktens strävan efter att kontrollera och styra. Men när detta görs på bekostnad av kunskapen om att det finns en skapare och en ordning för skapelsen, tappar vi fort balansen och riktmärket för rätt och fel.

De senaste åren har jag deltagit på ett antal konferensdagar som Skolverket anordnat. Man konstaterar att vi har en mycket stor utmaning i Sverige med att få våra skolor att fungera. Mätning efter mätning visar att resultaten sjunker. Det man däremot finner i undersökningarna är att svenska elever trivs väldigt bra i skolan. Samtidigt är situationen med dålig ordning och avsaknad av studiero ett stort problem. Hur kommer detta att påverka framtiden. Experterna säger: - dagens skola är morgondagens samhälle.

Här uppstår en fråga för mig. Finns det ett samband mellan dessa problem och avsaknaden av de kristna grundvärderingarna i samhället? Finns det rätt och fel? Vem avgör det? Handlar allt om individens fria val eller kan det vara bra och nyttigt att rätta sig efter regler och ordningar som står över mig?

Kristen tro sätter Gud i centrum medan humanismen sätter människan i centrum. Beroende på vilket grundvärdesystem vi har tänker och handlar vi. Humanismen säger att människan är god i sig själv men behöver upplysas. Kristen tro säger att mänskan är drabbad av synden och behöver ta emot den förlåtelse och upprättelse som finns genom Jesu försoningsverk på korset.

Den kristna tron lyfter upp människan och ställer henne i en position av frihet baserat på en ordning där Gud är i centrum och inte vi själva. En kristen är en person som accepterar och bejakar ett behov av förlåtelse. Humanismen behöver ingen frälsare, där kan vi själva hjälpa oss till ett bättre liv. Men ett liv utan en ödmjuk inställning och insikt om vårt behov av hjälp skapar en hård miljö. I år är det 70 år sedan andra världskriget slutade. Europa var före krigen upplyst och välutbildat. Ändå drogs man in i en av historiens blodigaste och grymaste folkmord.

Här har vi som kyrka en viktig uppgift i samhället. Låt oss vara frimodiga med vår kristna ideologi, vad vi bygger vårt tänkande på. Jesus och kristen tro är bra för samhället, kristna skolor och förskolor är bra för samhället. I den kristna tron får lära oss och lära vidare om förlåtelsens, försoningens och kärlekens väg.

Sverige har varit förskonat från mycket elände under många hundra år. Vi behöver påminnas om att det kristna arvet och tänkandet bidragit till detta. Att söka försoning och samförstånd före strid. Vi har idag en flyktingström till Sverige som aldrig tidigare från länder där andra tankeströmmar och ideologier är rådande.

Låt oss vara frimodiga att berätta om Sveriges mer än 1000 åriga kristna historia då vi möter flyktingarna och hälsar dem välkomna! Låt min avsluta med ett citat av kung David; Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning!

Thomas Nordberg, pastor Svedjeholmskyrkan Örnsköldsvik.

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook