Fantastiska resultat från välgörenhetsföreställningen

Den 5 juni arrangerades välgörenhetsföreställningen till förmån för barnhemmet Bridge of Hope i Indien. Initiativtagare var Debora Ingman, Rebecka Nordberg och Estelle Nordberg. Ett stort antal frivilliga, de flesta ungdomar från Svedjeholmskyrkan, deltog under kvällen och bidrog på många olika sätt. Under kvällen i Folkets Park, Örnsköldsvik, fick besökarna ta del av en fantastisk bredd av kreativa inslag, såsom dans, musik, film, konst och intervjuer. Dessutom en modevisning med kläder från Svedjeholmskyrkans Biståndscenter. Som ett resultat av kvällen fick elva barn på barnhemmet i Indien en fadder! Föreställningen genererade därutöver ytterligare 13 935 kronor till Indien (efter att omkostnaderna för arrangemanget dragits av).

Den i media uppmärksammade "Friheten Choir", bestående av nyanlända asylsökande, bidrog även med uppskattad sång. Kören leddes av Hanna Mattebo. Arrangemanget avslutades med fika och auktion av några konstverk producerade av Svedjeholmskyrkans "kreativgrupp", vilket inbringade ytterligare pengar till arbetet i Indien. Initiativtagarna önskar rikta ett stort tack till alla som var med och bidrog på olika sätt under kvällen.

Möjligheten finns fortfarande att skänka en gåva eller bli fadder! >>Läs mer om barnhemmet här 

 

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook