• Webb-TV
  • Webb-TV: Davids fem släta stenar

Nu finns alla fem delarna i undervisningsserien tillgängliga!

Undervisningsserie, del 1 av 5. Pastor Thomas Nordberg talar om de fem släta stenar som David brukade för att besegra Goliat, 5 goda vanor att leva i för bestående seger i livets som kristen.
I del 1 talar Thomas Nordberg om kraften i den goda bekännelsen, att ta Guds Ord på allvar och tala ut vad Gud säger.

Undervisningsserie, del 2 av 5. Pastor Thomas Nordberg talar om de fem släta stenar som David brukade för att besegra Goliat, 5 goda vanor att leva i för bestående seger i livets som kristen.
I del 2 talar Thomas Nordberg om kraften i bön.

Undervisningsserie, del 3 av 5. Pastor Thomas Nordberg talar om de fem släta stenar som David brukade för att besegra Goliat, 5 goda vanor att leva i för bestående seger i livets som kristen.
I del 3 talar Thomas Nordberg om kraften i Lovprisning. Att i alla livets omständigheter upphöja den ende levande och sanne Guden.

Undervisningsserie, del 4 av 5. Pastor Thomas Nordberg talar om de fem släta stenar som David brukade för att besegra Goliat, 5 goda vanor att leva i för bestående seger i livets som kristen.
I del 4 talar Thomas Nordberg om vikten av den kristna gemenskapen.

Undervisningsserie, del 5 av 5. Pastor Thomas Nordberg talar om de fem släta stenar som David brukade för att besegra Goliat, 5 goda vanor att leva i för bestående seger i livets som kristen.
I del 5 talar Thomas Nordberg om styrkan i villighet, att ha en villig ande.

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook