• Aktuellt
  • Företagsträffar på Nya Parken i höst

Företagsträffar på Nya Parken i höst

Välkommen till höstens tillfällen för dig som är företagare, säljare, jobbar med ledarfunktion eller som funderar på att starta företag. Vi äter lunch tillsammans, samtalar och ber.

Fredagar kl 11.30-13.00, på Nya Parken

Datum: 29 september27 oktober24 november (vid detta tillfälle medverkan av Per-Olov Eurell och Lennart Hambre) › 15 december

Syftet med företagarluncherna:
1. Bli styrkt och uppmuntrad i sitt företagande genom att träffa andra kristna företagare.
2. Inspirera andra att starta företag.
3. Visa på möjligheter att genom sitt företagande vara med och bygga Guds rike, bl a genom att ge arbetstillfällen, ge till Guds verk genom givande och sponsring.
4. Bemöta den kristna företagaren i dess kallelse och uppdrag.
5. Vara ett stöd till stadens pastorer och församlingar.
6. Leda företagare till Jesus!

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook