Segerfixerad!

Guds vilja för ditt och mitt liv är seger på alla områden. I 1 Joh. 14 står att Allt som är fött av Gud övervinner den här världen, det är vad han säger om dig att du är född av Gud. Det är det nya som gör dig till en övervinnare...

Guds vilja för ditt och mitt liv är seger på alla områden. I 1 Joh. 14 står att Allt som är fött av Gud övervinner den här världen, det är vad han säger om dig att du är född av Gud.
Samma dag du tog i mot Jesus som din frälsare föddes du på nytt och du blev en ny skapelse i Kristus allt det gamla försvann och något nytt kom, 2 Kor 5:1.
Det är det nya som gör dig till en övervinnare, plötsligt gäller alla löften dig och han har lovat att den som är född av Gud han övervinner den här världen .
Så kapaciteten finns i dig, den finns där men du och jag måste ta tag i den och ställa oss på löftet om seger och proklamera ut det över vårt liv.
Du är en segrare det mest utmärkande för en vinnare är att dom ger sig aldrig, en vinnare misslyckas, en vinnare faller, en vinnare gör dumma grejer, MEN en vinnare reser sig alltid.
Paulus säger i Filipperbrevet att en sak gör jag, jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför.
För att komma vidare måste man kunna lämna saker som hänt bakom sig och sträcka sig framåt för det är det enda du kan påverka det är din morgondag gårdagen är redan historia .
Segerfixering i stället för nederlagsfokusering, jag tror Jesus vill att när vi möter på prövningar så ska vi ha blicken på honom, på segern i stället för den dåliga utgången.
Vi är ganska snabba på att fantisera ihop ett dåligt slut, exempelvis du får ett tråkigt budskap om någon som blivit riktigt sjuk och genast så målar vi upp en bild om hur hemskt allt ska bli och dåligt allt ska gå istället för att tänka ut lösningen och fixera vid miraklet.
Kom ihåg alla vill vi vinna men alla vill inte kriga för segern.
Ditt livs match varar inte bara i en rond utan i oändligt många och Du har kapaciteten, förmågan att vinna. Gud har lagt det i dig, så det spelar ingen roll vad motståndet är, res dig igen, ställ dig på löftet och se det gå i fullbordan.

En segerfixerad broder
Andreas Westman

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook