Bevara äktenskapet!

Gud har skapat äktenskapet som den första och mest grundläggande institution på jorden. Med anledning av förslaget på ny könsneutral äktenskapslagstiftning är det viktigt att vi som kristna inte sitter tysta utan ber och agerar.

Förståelsen av äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna har uppfattats som en grundläggande norm för varje civilisation och kultur. Äktenskapets betydelse för att skapa stabilitet och tydliga band av tillhörighet inom familjen kan inte underskattas. Statistiken visar entydigt att äktenskapet är den mest stabila formen av samlevnad. Barnen ges en trygg identitet i och med att de ges möjlighet att känna till sitt biologiska ursprung och de får en anknytning till både sin far och sin mor.
Det är vår skyldighet som kristna att stå upp för äktenskapet mellan man och kvinna.
Låt oss be och stå upp för det vi tror på. Läste en artikel av den välkände psykologen och författaren Alf B Svensson som är väl värd att sprida. Om du vill veta hur du kan engagera dig mer kontakta församlingens expedition.


Sex myter om äktenskap och familj

Publicerad 2008-01-24 i tidningen Dagen

Den senaste tidens debatt om äktenskapet som samlevnadsform har framför allt handlat om homosexuellas rätt att få gifta sig. Ingen har öppet velat eller vågat avslöja våra vanligaste myter och fördomar om äktenskap och familj. Därför är det nu hög tid att göra det.
1) Kärnfamiljen är död. En vanlig myt som bland annat framförs av Gudrun Schyman är att kärnfamiljen med mamma, pappa och barn är död. Men hela sjuttio procent av alla barn mellan 0 och 17 år lever fortfarande i kärnfamilj. Antalet ingångna äktenskap har inte heller minskat utan ökat. Skilsmässorna minskar också. Kärnfamiljen lever även om den är utsatt för påfrestningar.
2) Att vara sambo är lika bra som att gifta sig. Att det är bra för homosexuella att kunna ingå äktenskap tycker nu de flesta politiska partier. Men att äktenskapet skulle vara den överlägset bästa samlevnadsformen för heterosexuella är det få som vågar hävda. Trots att så är fallet. Sambopar med barn skiljer sig dubbelt så ofta som gifta par med barn. Kvinno- och barnmisshandel och även sexuella övergrepp är vanligare i samboförhållande. Gifta par är också lyckligare tillsammans och har ett bättre sexliv.
3) Äktenskapet är ett kvinnofängelse. Många feminister påstår att äktenskapet är ett kvinnofängelse där kvinnor förtrycks och hindras i sin personliga utveckling. Sanningen är den motsatta. Gifta och sammanboende kvinnor har mycket bättre fysisk och psykisk hälsa än ensamstående kvinnor. Ensamma mammor är sjukskrivna dubbelt så ofta som sammanboende mammor. De äter mer lugnande mediciner och gör fler suicidförsök än sammanboende mammor. Risken att dö i förtid dubbelt är så hög som för sammanboende mammor enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2001.
4) Skilsmässor leder ofta till ett bättre liv. Skilsmässor är ibland nödvändiga. Men det finns inte många lyckliga skilsmässor. De skapar fattigdom och ohälsa och ökar klyftorna i samhället. Lågutbildade drabbas värst. De skiljer sig dubbelt så ofta som välutbildade och får mer psykiska besvär. Vid en skilsmässa får vi ofta tunnelseende . Vi ser bara två alternativ. Antingen stanna kvar och vara olyckliga resten av livet. Eller skilja oss och bli fria och lyckliga. Några år efter skilsmässan tycker endast två av tio att de fått ett bättre liv. Hälften har samma problem som förut. Men nu med en ny partner. Gräset är inte alltid så grönt på andra sidan staketet. När det verkar så beror det nog ofta på att vi inte vattnat vår egen gräsmatta .
5) En skilsmässa är bara en tillfällig kris för barnen. Många barn far illa när föräldrarna skiljer sig. Men sedan hoppas och tror vi att tiden läker alla sår. Sannolikheten att skilsmässobarn ska drabbas av allvarliga psykiska besvär eller göra ett suicidförsök är dubbelt så hög som för andra barn. Konsekvenserna av föräldrarnas skilsmässa märks tydligt många år senare när barnen själva skall bilda familj. Många väljer att leva ensamma. De har blivit brända och vågar inte satsa på en kärleksrelation. De som gör det har svårare att hantera de konflikter som uppstår och skiljer sig mer.
6) Man ska inte hålla ihop för barnens skull. Förr tyckte de flesta att man skulle hålla ihop för barnens skull. I dag är uppfattningen den motsatta. Den forskning som finns visar att om det förekommer våld och öppna konflikter är det bäst för barnen att man skiljer sig. Annars är det bättre att vi håller ihop. Det tycks inte spela så stor roll för barnen om att vi inte är så kära. Bara vi inte bråkar. Två tredjedelar av alla skilsmässor sker i familjer med få öppna konflikter. Skall vi ha det barnperspektiv som FN:s barnkonvention talar om och utgå från vad som är bäst för barnen bör vi då göra allt vi kan för att få äktenskapet att fungera.
Fungerande familjer är bra för folkhälsan. Vi ska inte göra det svårare att skiljas. Inte heller skuldbelägga par som skiljer sig. Ensamstående mammor och pappor är vår tids stora vardagshjältar och behöver allt stöd. Men vi borde göra det lättare att hålla ihop. Men nu är det hög tid för våra politiker och samhällsdebattörer att ta av sig sina ideologiskt färgade glasögon och se verkligheten som den är. Att singelliv, dåligt fungerande parförhållanden och separationer kanske utgör ett minst lika stort hot mot folkhälsan som rökning, fattigdom och arbetslöshet.Socialstyrelsen uppmanar oss äta mer frukt och grönsaker, röka mindre och röra på oss mer. Men folkhälsa handlar inte bara om rökning, kost och motion. Det handlar minst lika mycket om fungerande familjer. Därför bör Socialstyrelsen i en informationskampanj tydligt framhålla hur bra det är för vår hälsa och livskvalite med stabila äktenskap. I våra hälsopolitiska program både på nationell och kommunal nivå bör vi sätta upp ett nytt mål - att stödja parförhållanden och förebygga separationer i synnerhet i barnfamiljer.
Erfarenheter från andra länder visar att det går att lära ut hur man håller kärleken levande. Risken för skilsmässa är störst när man fått barn. Därför borde kommunerna se till att familjerådgivarna fick tid till att prata om hur man får ett förhållande att fungera i föräldragrupperna på barnavårds- och mödravårdscentaler samt i förskolan. Då kan fler föräldrar ge sina barn den finaste gåva de kan få - en mamma och en pappa som älskar varandra.

Alf B Svensson, leg psykolog


Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook