Reflektioner om "regnbågsveckan"

Vi har i media på olika sätt blivit uppmärksammade på och fått ta del av budskapet om behovet av den sexuella frigörelsen. Ett lite lustigt namnval, regnbågsveckan, för att lyfta fram friheten att leva ut sina lustar. Regnbågens historia finns att läsa om i bibelns första bok kpt .6-9. Det är tecknet som gavs efter syndafloden. Härefter skall Gud inte längre straffa synden på jorden genom att täcka den med vatten!

Regnbågens budskap är att vi skall komma ihåg vad som hände när människan vände sig bort från Gud och den skönhet han skapat för oss att leva i. Tyvärr så är vi alla smittade av syndens gift och behöver Guds hjälp för att leva ett helt liv efter skapelsens ordning. Ibland får man en känsla av att dessa frågor är nya och först nu i vår tid aktualiserats. Inget nytt under solen. Historien berättar för oss hur dessa lustar funnits och vad resultatet blivit när man levt ut dem.

Hur lyckliga är vi i Sverige idag i vårt frigjorda samhälle? Det är tydligt att miljön spelar stor roll för hur människors olika laster växer till ex. alkohol, droger, spelberoenden mm. Med detta sagt, laster, drifter och begär av olika slag finns hos människan men lösningen är inte att bejaka dem utan tygla dem. Och till detta behövs hjälp, Guds hjälp. Gud älskade världen så mycket att han gav sin son, Jesus, medan vi ännu alla var syndare. Gud älskar alla men inte allt vi gör!

Under advent och hör vi Hosianna sjungas. Hosianna betyder; hjälp, fräls eller rädda oss. Det är de goda nyheterna! Han kom för att hjälpa oss hitta vägen till sanningen och livet!

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook