Gudstjänst med ungdomlig "touch"

Ungdomspastor Andreas Wastman predikarSöndagen den 15 februari medverkade ungdomarna och ungdomspastor Andreas Westman under hela gudstjänsten. Mötesledare var Emmy Svensson, en av ungdomarna i Trons Sköld. Lovsången leddes av ett team av församlingens ungdomar. Intrycket från gudstjänsten var kort sagt ungdomligt, livfullt och inspirerande.

Flera av lovsångerna som spelades och sjöngs var skrivna av ungdomarna själva: Sannah Olssons "Du är det enda" och Daniel Van der Eerdens "Tack min Jesus..." gjorde verkligen ett intryck med ett starkt fokus på Jesus och hur beroende vi är av Honom. 

Gudstjänstens mötesledare Emmy Svensson inledde och välkomnade gudstjänstdeltagarna. Därefter tog lovsångsteamet vid under ledning av Sannah Olsson. Emmy höll sedan ett inspirerande offertal utifrån Lukas evangelium kapitel 21 om änkans gåva. Hon annonserade även Michael W Smiths besök i Örnsköldsvik i maj.

Ungdomspastor Andreas Westmans predikan hade ett tydligt fokus på vikten av rätt syn på Guds rike - att vi inte ger upp innan skörden kommer. Han talade även om Jesu storhet och majestät och läste en svensk översättning av den kända predikan "That's my King". En talande historia var den skakande berättelsen om det svenska missionärsparet som reste till Kongo i början av 1900-talet. Missionärsfrun dog en tragisk död i samband med barnafödsel, men Gud vände den till synes hopplösa situationen till ett fantastiskt vittnesbörd.

>> Lyssna till Andreas Westmans predikan!

Skriv ut E-post

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook