Bönens möjligheter

Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Rom 8: 34

Kära vänner!

Det känns fantastiskt att veta att vi har en förebedjare i Jesus Kristus. Han ber för oss varje dag direkt från Faderns högra sida i himlen. Ditt namn är känt i himlen, det är skrivet i Livets bok med Jesu eget blod. Han är också vår överstepräst som tar emot våra böner, tar dem inför Fadern och pekar på sitt blod som finns inför tronen. En påminnelse om att priset för syndens skuld är betald. Jesus visar oss genom sitt liv kraften i bönen och i gemenskapen med Fadern. Han uppmanar oss att frimodigt komma till Fadern och be i Jesu namn.

Vi kommer inte till honom genom vår egen präktighet utan på grund av vad Jesus har gjort för oss. I bönen ges alla samma förutsättning och möjlighet att frimodigt komma till Gud.

Bönens värd är enormt dynamisk. Den kan ta oss från oro och nöd - till frid, hopp och tro.

I bönen kan vi uttrycka svaghet, ge upp, sucka, gråta och utgjuta vårt hjärtats innersta nöd  inför Gud. Tryggt vetande att han är den som kan och vill förvandla, förändra. Han är den som låter öknen blomma och låter den gråtande komma åter med jubel. Bön är mer än att begära och befalla, det är även att umgås, tala med Gud. Allt detta i tro på att han lönar den som söker honom, och att ingen som kommer till honom blir avvisad. Psaltaren är för oss en underbar bönbok att läsa och be utifrån. Bön ger oss rätt perspektiv, Gud blir stor ibland oss!

Varför skriver jag dessa kanske så självklara saker om bön?

  • För att jag tror att Herren kallar oss till bön/förbön mer än tidigare.
  • För att jag vet att det svåraste med bön är just att be, det verkar för enkelt och banalt.

Låt oss fortsätta att stå tillsammans i tro och bön. Vi får se fler och fler bönesvar komma in.

Under 10 v framöver kommer vi även att annonsera i ÖA om vår förbönstjänst på hemsidan.
Det bästa ligger framför det bästa har vi kvar!

Var välsignad i Jesu namn!

pastor Thomas Nordberg

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook