Hjälpsändning från biståndscentret till Bulgarien

Onsdagen den 29 maj skickades en hjälpsändning med lastbil från Svedjeholmskyrkans Biståndscenter till behövande i Bulgarien. Detta gjordes i samarbete med organisationen Bulgarian Aid Mission som har över 15 år erfarenhet av biståndsarbete i landet.


Lastning i Svedjeholmen, Ulf Nordström hjälper till

Läs mer

En missionshälsning från Ukraina

Här följer en hälsning från Mats-Jan & Caisa Söderberg som arbetar som församlingsledare i Ukraina. Vi understödjer dem regelbundet som en del i vårt missionsarbete.

Läs mer

Teamresan till Georgien och Azerbadzjan

Pastor Thomas och pastor Mamuka i Tblisi
Ett team från Svedjeholmskyrkan reste till Georgien i slutet av november 2012. Pastor Thomas Nordberg har undervisat i bibelskolan i Tbilisi, Georgien. På bilden ovan ses pastor Thomas tillsammans med pastor Mamuka som arbetar i Tbilisi.

Läs mer

Projekt: Elektricitet till bibelskola i Tanzania

Genom kontakter med missionärerna Gottfrid och Ulla Stenroos från Åland som arbetar med ett omfattande missions- och biståndsprojekt i Tanzania kommer en insamling att göras till förmån för en bibelskola. Målet, väldigt konkret, är att kunna hjälpa till att dra in elektricitet till bibelskolleområdet i Dongobesh, Tanzania. Under flera gudstjänster i Svedjeholmskyrkan i höst kommer möjligheten ges att bidra till detta genom att ge en ekonomisk gåva.

Bibelskoleelever i Tanzania
Bibelskoleelever i Dongobesh, Tanzania, en av bibelskolans byggnader i bakgrunden.

Läs mer

Videohälsning från missionarbete i Ukraina

Mats-Jan Söderberg är missionär i Ukraina i ett arbete som Svedjeholmskyrkan stödjer. Han har skickat en videohälsning från det arbete som han och hans familj står i just nu.

Läs mer

Rapport från Albanienresan 7-12 juni

Ett team från Svedjeholmskyrkan gjorde en teamresa till Albanien den 7-12 juni. Vi som åkte var Maria Nordberg, Ing-Marie Svensson och Elvy Svensson.

Kvinnokonferens i Albanien
Kvinnokonferens i Lac i Norra Albanien, där teamet från Svedjeholmskyrkan medverkade.

Läs mer

Foton från teamresa till Albanien

Maria Nordberg tillsammans med ett team från Svedjeholmskyrkan besökte Albanien under vecka 15 2011. Resan är en del av arbetet med att bygga upp vårt biståndscenter och knyta kontakter för kommande hjälpinsatser.
Bibelskolan
Här är Maria Nordberg och Mattias Bodin tillsammans med årets bibelskoleelever i Lac, Albanien. Pastor Alexander längst bak.

Läs mer

Biståndsinsatser i Albanien och Burma

Via vår missions- och biståndsfond har vi under mars månad 2011 har haft möjligheten att göra insatser i Albanien och Burma. 

Via våra resor till dessa områden har vi kunnat se många olika behov och det är en stor glädje att kunna ge vidare resurser och se att det ger resultat!

Läs mer

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook