Pastorn

Församlingen Trons Sköld leds av pastorsparet Thomas och Maria Nordberg. Här nedan delar pastor Thomas något med dig som Gud lagt på hans hjärta och som kommer att uppuntra och utmana dig till att leva ett liv i seger.

Inför valet 2018

Det är valår och de politiska åsikterna ventileras livligt i media och kring borden. Den demokratiska friheten skall vi vara tacksamma över.

De nationalistiska vindarna blåser friskt över Europa och även i Sverige. Behovet av att återskapa en nationell identitet verkar vara stor. Osäkerheten i identiteten leder ofta till att man stänger om sig och ser till sina egna behov först. Är man otrygg i sin identitet är det svårt att vara generös mot andra.

Läs mer

Krönika: "Kristen tro vs. Humanism"

Thomas NordbergFrågan om ideologi kan ibland komma i skymundan då vi pratar om öppenhet och acceptans.

Alla frågor och ställningstagande vi ställs inför måste vägas mot något. Vad har vi för grund för våra beslut och vad grundar vi dem på. Under en lång tid har den humanistiska tanken lyfts upp i vårt samhälle och präglat våra utbildningar och vårt sätt att tänka.

Vi har lärt oss att allt är relativt, man kan inte säkert veta något mer än det som vi vet just nu. Påståenden som vi långsamt har accepterat som sanningar. Men är allt verkligen relativt? Finns det ingen sanning som står fast och vi kan lita på? Vi vet att det under historien funnits ett behov av att stärka den enskilda individens röst och frihet vilken ofta blivit undantryckt i maktens strävan efter att kontrollera och styra. Men när detta görs på bekostnad av kunskapen om att det finns en skapare och en ordning för skapelsen, tappar vi fort balansen och riktmärket för rätt och fel.

Läs mer

Pastorn: Ulf & Birgitta Ekmans konvertering till Katolska kyrkan

Hur förhåller sig Svedjeholmskyrkan till Ulf och Birgitta Ekmans konvertering till den Katolska tron och hur fortsätter vårt samarbete med Livets Ord?
För att läsa artikeln, klicka på "Läs mer:..." nedan.

Läs mer

Bönens möjligheter

Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Rom 8: 34

Läs mer

Pastorn: Närmare Gud, närmare varandra. - för andra!

Det känns verkligen inspirerande med hösten. En ny termin ligger öppen framför oss och jag tror att Gud vill ge oss en härlig tid. Det känns som att Gud vill föra oss in i en ny skördetid. Han kallar oss närmare sig, och närmare varandra.  Detta kommer att vara temat i kyrkan under höstterminen. ” Närmare Gud, närmare varandra – för andra!”

Läs mer

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook