Pastorn

Församlingen Trons Sköld leds av pastorsparet Thomas och Maria Nordberg. Här nedan delar pastor Thomas något med dig som Gud lagt på hans hjärta och som kommer att uppuntra och utmana dig till att leva ett liv i seger.

Fröjd i Herren

"Fröjd i Herren är vår starkhet… Gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga; gläd er "

Här är några bibelcitat som uppmanar oss att ha vår glädje i Herren. Herren är vår fasta klippa som inte vacklar, han är vår frälsningsklippa.

Läs mer

Du är mer än en övervinnare

Sanningen om dig som tror på Jesus är att du är mer än en övervinnare.

Det Jesus gjorde på korset för dig förvandlade dig från att ha varit en förlorare på väg nedåt till en vinnare på väg uppåt.

Läs mer

Namnet Jesus

Namnet Jesus är speciellt. Det finns en laddning i det namnet som gör att för en del blir det lite besvärande och för andra blir det något tryggt och underbart. Att tala om Gud eller ”han där uppe” går i allmänhet oftast väldigt bra men att tala om Jesus blir lite mer tillspetsat.

Läs mer

Fil 1:6

"jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i eder också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag." Fil 1:6.

Detta är ett år då Gud vill föra till fullbordan en del av det han har påbörjat i våra liv.

Läs mer

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook