• Aktuellt

Gudstjänsten söndag 22/2

Rubriken på söndagens gudstjänst på Trons Sköld den 22 februari var  "tag och ät  - kraften i nattvarden". Pastor Thomas Norberg predikade om nattvarden.

Dessutom var det dop och nya medlemmar välkomnades in i församlingen.

Teamet som besökte Azerbadjan och Georgien berättade om resan. Med på resan var Hasse Svensson och Christer Olsson (bilden)

Läs mer

Israel - 60 år under Guds beskydd

Göran DuveskogSöndagen den 11 januari arrangerades en gemensam gudstjänst på Trons Sköld tillsammans med Pingstförsamlingen i Överhörnäs. Temat var "Israel - 60 år under Guds beskydd". Inbjuden gästtalare var Göran Duveskog (bilden) från Trosgnistan som talade över ämnet Israel. Han berättade många vittesbörd och om den fascinerande historien bakom upprättandet av Staten Israel. En messiansk jude som Göran träffat i Israel exemplifierade det med att säga: "Det störta miraklet i världshistorien näst efter Jesu uppståndelse måste vara återupprättandet av Israel år 1948".

Läs mer

Vittnesbörd från Indien av pastor John Raijah

Den 26 oktober besökte pastor John Raijah från Indien församlingen Trons Sköld, och predikade på söndagsgudstjänsten. Han gav ett inspirerande vittnesbörd hur Gud använt honom till att förmedla frälsning och helande till många människor. Han visade även en video om arbetet med kristna kampanjer som hans församling arrangerar, samt det omfattande hjälparbetet i form av barnhem och skolor. "Vi vill förmedla hela evangeliet till människorna" berättade John Raijah.

Läs mer

Lennart och Rosie Åsberg talade om mediamisson

Lennart ÅsbergSöndagen den 28 september besökte Lennart och Rosie Åsberg församlingen Trons Sköld och medverkade vid förmiddagsgudstjänsten. Lennart och Rosie driver ett imponerande arbete med kristen litteratur och media inom flera olika områden.

Lennart talade om hur de nu satsar på helsidesannonser i flera veckotidningar i bl.a. Hemmets journal, som ett svar på tidningarnas horoskop och new age-inspirerade innehåll. I detta har de upplevt en Guds favör, och responsen från läsarna i form av beställningar av kristen litteratur har inte låtit vänta på sig.

Läs mer

Tio år som pastorspar i Trons Sköld!

I samband med gudstjänsten den 14 september uppmärksammades pastorsparet Thomas och Maria Nordberg speciellt, då det nu varit församlingen Trons Skölds pastorer i tio år!

Läs mer

Lyssna till budskapen från möteshelgen med Buck Hudson

Buck Hudson, tolkas här av Urban JohanssonDen 11-13 april arrangerades en mötesserie med den svensk-amerikanske predikanten Buck Hudson på Trons Sköld. Helgens möten var välbesökta, och Buck talade uppmuntrande och profetiskt till hela kristenheten i Örnsköldsvik.

Fokus låg på sann enhet och hur kristna i staden kan bygga en "himmelsk koloni", där allt det goda Gud har får komma människorna till del. Han talade även om den profetiska tjänsten, med många exempel från sitt eget liv, både med humor och allvar.

Läs mer

Trosrörelsens yttrande om den aktuella äktenskapsutredningen

Det samfund som Trons Sköld tillhör, trosrörelsen, har skrivit ett yttrande med anledning av utredningen om könsneutrala äktenskap. Trosrörelsen anser att nuvarande äktenskapsbegrepp, d.v.s. att äktenskapet gäller en man och en kvinna, skall behållas. Flera brister i utredningen påpekas. Trosrörelsen anser bland annat att utredningen inte har beaktat barnens perspektiv när det gäller samkönade äktenskap. Klicka på "läs mer" för att läsa hela remissyttrandet.

Läs mer

Seminarium inspirerade kristna företagare

Fredrik EkholmLördagen den 17 november anordnades ett mycket uppskattat företagsseminarium på Trons Sköld. Anordnare var Kristna förtagsgruppen i Örnsköldsvik.

Inbjuden talare var Fredrik Ekholm från Vasa, Finland. Fredrik, som är ordförande för internationella kristna handelskammaren i Finland, talade över ämnet "Guds rikes dimension i näringslivet".

Seminariet samlade cirka 35 företagare och företagsledare. Undervisningen var till stor uppmuntran och med fokus på att jobba för Gud i allt man gör. Fredrik talade mycket utifrån egen erfarenhet när det gäller att lita på Gud och Hans ord i alla situationer, även i sitt arbete.

Läs mer

Mikael Alfvén gav härliga rapporter från missionsfältet

Evangelisten Mikael Alfvén från Sävsjö predikade på söndagsgudstjänsten på Trons Sköld den första april. Han predikade om hur till synes små saker vi gör för Gud kan leda till något stort. Han delade även med sig av härliga rapporter från missionsfältet.

Läs mer

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook